Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Chi tiết tin

Bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Lượt xem: 58

Chiều 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII khai mạc sáng 12-10
Đại hội biểu quyết thống nhất với đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình.


Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 60 người. Định hướng cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII: nữ 10 đồng chí (18,8%); trẻ 5 đồng chí (9,43%); dân tộc thiểu số 8 đồng chí (15%); cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp.

Về tiêu chuẩn, điều kiện, các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác theo quy định.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại học 24 đồng chí (40%), thạc sĩ 29 đồng chí (48,3%), tiến sĩ 7 đồng chí (11,7%); về trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân: 60 đồng chí (100%).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua, 53 người có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỉ lệ % so với tổng số đại biểu được triệu tập):

STT   Họ và tên                       Số phiếu               Tỉ lệ %

1        Trần Ánh                       347                       100,00

2        Trần Nam Hưng            346                       99,71

3        Võ Xuân Ca                  345                       99,42

4        Nguyễn Công Dũng      345                       99,42

5        Nguyễn Mạnh Hà          345                       99,42

6        Nguyễn Hồng Quang    345                       99,42

7        Đặng Hữu Lên              344                       99,14

8        Lê Trí Thanh                 344                       99,14

9        Nguyễn Bá Thông        344                       99,14

10      Nguyễn Đức Dũng       343                       98,85

11      Nguyễn Thị Thu Lan    343                       98,85

12      Phạm Văn Đốc            342                       98,56

13      Lê Trung Thành          342                       98,56

14      Nguyễn Chín               341                       98,27

15      Đặng Phong                341                       98,27

16      Nguyễn Tri Ấn             340                       97,98

17      Lê Văn Dũng               340                       97,98

18      Trần Văn Tân              340                       97,98

19      Mai Văn Tư                 337                       97,12

20      Nguyễn Thanh Hồng  336                       96,83

21      Trần Xuân Vinh          336                       96,83

22      Phan Thái Bình          335                       96,54

23      Phan Công Vỹ            335                       96,54

24      Hồ Quang Bửu           334                       96,25

25      Phan Xuân Quang       334                       96,25

26      Huỳnh Thị Thùy Dung    333                       95,97

27      Nguyễn Công Thanh      333                       95,97

28      Vũ Văn Thẩm                 333                       95,97

29      Nguyễn Quang Khánh    332                       95,68

30      Nguyễn Quang Thử        332                       95,68

31      Đỗ Tài                             330                       95,10

32      Trương Thị Lộc               329                       94,81

33      Phan Việt Cường            328                       94,52

34      Nguyễn Văn Quang        328                       94,52

35      Thái Bình                        326                       93,95

36      Lê Văn Nhi                      326                       93,95

37      Đặng Quốc Lộc               323                       93,08

38      Phạm Viết Tích               319                       91,93

39      Lê Thị Minh Tâm            318                       91,64

40      Trần Anh Tuấn               316                       91,07

41      Trần Thị Kim Hoa          308                       88,76

42      Đinh Nguyên Vũ            301                       86,74

43      Bhling Mia                     300                       86,46

44      Cao Thanh Hải              299                       86,17

45      Nguyễn Thị Tuyết Thanh 276                       79,54

46      Nguyễn Đức Tiến            270                       77,81

47      Phạm Thị Thanh             266                       76,66

48      Phan Văn Bình               261                       75,22

49      Lê Thanh Hưng              248                       71,47

50      Dương Văn Phước        243                       70,03

51      Đặng Thị Lệ Thủy          243                       70,03

52      Lê Văn Hường               236                       68,01

53      Mai Văn Mười                223                       64,27Tác giả: Lê Viết Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: