Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Chi tiết tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Lượt xem: 108

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

Những năm qua, công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đã có những đóng góp tích cực vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nền văn hoá mới, con người mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Nam Trà My.

Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngoài việc ban hành quy chế và kế hoạch hoạt động, cấp ủy còn quan tâm quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin và điều phối hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở; thường xuyên được cung cấp thông tin thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện có điều kiện nâng cao năng lực hoạt động, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân công 24 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện; tuyên truyền viên do cấp ủy xã phân công là 110 đồng chí (mỗi xã 11 đồng chí).

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hầu hết đều có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy phân công; đã đáp ứng nhanh, kịp thời và đầy đủ việc cung cấp thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình hình thời sự trong nước và thế giới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Công tác tuyên truyền đã thể hiện vai trò quan trọng, vị trí tiên phong trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cụ thể, vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất thời gian gần đây là vấn đề chủ quyền biển đảo, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi,... Để đảm bảo sự ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất của từng sự việc.

Ngoài lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng của huyện thời gian qua bám sát chủ trương của Đảng, định hướng của ngành Tuyên giáo, đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, thông tin kịp thời những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm; nêu gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là phản ánh khá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền phát triển cây dược liệu, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh, quế Trà My; công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới và bố trí, sắp xếp dân cư,... Phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống cổng thông tin điện tử, báo, đài, youtube, mạng xã hội zalo, facebook,... góp phần quan trọng hình thành niềm tin, ý thức tự giác, cổ vũ tính tích cực hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 35 cá nhân, 08 tập thể được tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện. Những tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu dư luận xã hội của huyện được tổ chức thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; tổ chức điều tra dư luận xã hội định kỳ hàng quý, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã tiếp nhận nhiều thông tin từ cơ sở cung cấp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự,… đồng thời, chuyển các thắc mắc, kiến nghị của cán bộ và nhân dân đến các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xem xét, tổ chức kiểm tra, thẩm định kết luận và thông tin phản hồi, góp phần thực hiện quyền được thông tin của công chúng đối với những vấn đề có liên quan đến đời sống, sản xuất, giải tỏa phần nào những bức xúc của dư luận xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền đòi hỏi phải có sự đổi mới thực sự cả về nội dung, cách thức theo hướng chủ động, kịp thời hơn, nhạy bén, sâu sắc hơn, toàn diện, hiệu quả hơn; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác báo chí, dư luận xã hội; và trên hết, đòi hỏi phải có sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền.

Mặt khác, cần chú trọng đổi mới phương pháp tiếp cận, tăng cường đối thoại, trao đổi, tranh luận, đây là một trong những đặc trưng quan trọng nhất, nhằm khắc phục tình trạng độc thoại truyền thống trong công tác tuyên truyền… Mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền cần phải nghiên cứu và nắm vững cơ sở khoa học đối với vấn đề mình trình bày, tránh tình trạng chủ quan, áp đặt; quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh những vấn đề nhạy cảm mà cuộc sống đòi hỏi phải trả lời; nói ngắn, viết ngắn, thông tin nhanh, đi vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi…

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, thiết nghĩ người làm công tác tuyên truyền cần chủ động nắm vững lĩnh vực công nghệ thông tin, internet…; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại trong công tác tuyên truyền; chủ động chọn lọc, xử lý thông tin, đảm bảo nguồn thông tin chính thống, thông tin có định hướng, tránh rơi vào “cái bẫy” của các thế lực thù địch, phản động.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: