Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Lượt xem: 117

Sáng ngày 10/01/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Quang cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đình An – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện; phó bí thư kiêm trưởng khối dân vận và cán bộ bán chuyên trách Dân vận Đảng ủy các xã. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Nguyễn Đình Phùng - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Phùng - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua báo cáo đánh giá, công tác dân vận năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong năm qua, thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận thời gian đến, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp, tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận chính quyền” trong hệ thống chính trị, phát huy những điển hình tiêu biểu; tham gia tốt cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; dự báo các vấn đề trong thực tiễn, tích cực bám sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ
trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
trao giấy khen của Ban Dân vận Huyện uỷ cho tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 02 tập thể và 02 cá nhân; đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trao giấy khen của Ban Dân vận Huyện uỷ cho 3 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019.Tác giả: Ngọc Vy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: