Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Lượt xem: 143

Chiều ngày 7/1 tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phan Việt Cường- Bí thủ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chín- Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ.
Quang cảnh hội nghị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số; Thực hiện tốt nguyên tắc, chế độ làm việc, phương pháp và mối quan hệ công tác với các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc; Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan Nhà nước trong tổ chức quản lý, điều hành và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trên hầu hết các lĩnh vực, Tỉnh ủy đều có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và được các cấp, các ngành triển khai  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề lớn về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Nổi bật là đã xác định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ. Đồng thời, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết mới có tính khả thi cao, sát thực tiễn của địa phương, bước đầu phát huy hiệu quả khá tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực...

Qua đó, Tỉnh ủy đã thực hiện mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: đã thực hiện xong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 6 cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh, giảm 10 đầu mối, 42 lãnh đạo cấp phòng và 17 biên chế; chấm dứt hoạt động của Đảng bộ khối doanh nghiệp và chuyển giao 46 tổ chức đảng và đảng viên về Đảng bộ huyện, xã, thành phố nơi có trụ sở doanh nghiệp; hoàn thành việc hợp nhất 18/18 Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vào Ban tuyên giáo cấp huyện; triển khai sắp xếp 25 tổ chức hành chính bên trong các sở, ban, ngành, địa phương; có 38/244 xã hoàn thành việc hợp nhất Văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND xã, có 178 xã thành lập Trung tâm văn hóa thể thao xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.719 thôn, tổ dân phố và đã tiến hành sắp xếp lại 515 thôn, tổ dân phố mới, còn lại 1.240 thôn. Năm 2019, Khối đảng, đoàn thể tỉnh đã giải quyết cho 40 trường hợp và Khối Nhà nước giải quyết cho 567 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị quyết 108 và 113 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Về kết quả thực hiện Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên nghiêm túc trong thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện đúng các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong toàn Đảng bộ. Công tác phát triển đảng được chú trọng, thực hiện đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên. Các tổ chức Đảng khẳng định được vị trí hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, duy trì sinh hoạt đảng định kỳ đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng, nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường-  Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua, và đặc biệt là hiệu quả ở một số địa phương trong việc sắp xếp, rà soát cán bộ, …Đồng thời trong thời gian đến đồng chí đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 45 ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để cán bộ, đảng viên nắm hiểu rõ về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu vào cấp ủy khóa mới; phối hợp rà soát hồ sơ nhân sự giới thiệu đại hội, xử lý nghiêm các biểu hiện chạy chức, chạy quyền, gian dối hồ sơ.Tác giả: Phương Thuận


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: