Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19, khóa XVIII.

Lượt xem: 184

Sáng ngày 08/10/2019, Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 19, sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; lấy ý kiến vào dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX…
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền – UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phụ trách theo dõi huyện, dự chỉ đạo Hội nghị.

Trong 9 tháng qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực vụ Đông – Xuân đạt 2.001,55 tấn, đạt 111% so với cùng kỳ năm 2018; trồng Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu vượt mức kế hoạch đề ra; công tác sắp xếp, bố trí dân cư được đẩy mạnh; thu ngân sách nhà nước đạt 75,14% so với dự toán. Tình hình quốc phòng, an ninh, nội chính được tập trung lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo ổn định. Triển khai công tác sắp xếp các thôn và đơn vị sự nghiệp khối Nhà nước đúng tiến độ, hoạt động hiệu quả. Tổ chức thành công Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ III; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X (Nhiệm kỳ 2019 – 2024); Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019… Về công tác triển khai đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/8/2019 và Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 19/9/2019 về triển khai đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025); thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và các tổ công tác giúp Ban Thường vụ chỉ đạo đại hội ở các đảng bộ cơ sở…

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cấp ủy

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế và khó khăn, đó là: Bệnh dịch tả lợn Châu phi gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi và kinh tế của nhân dân huyện nhà; tình trạng vi phạm các quy định bảo vệ rừng và khoáng sản còn xảy ra; nạn buôn bán các sản phẩm giả Sâm Ngọc Linh có chiều hướng gia tăng về số vụ việc và mức độ vi phạm, tác động đến tư tưởng, đời sống kinh tế của người dân, nhất là những hộ, nhóm hộ trực tiếp trồng Sâm Ngọc Linh. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp vẫn là điểm nghẽn trong thực hiện chính sách phát triển của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong 9 tháng qua; đồng thời, lưu ý huyện cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã nêu. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị toàn Đảng bộ huyện tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2019 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, nhấn mạnh: Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH theo Nghị quyết đã đề ra. Trọng tâm là tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kịp thời công bố hết dịch đối với các xã có đủ điều kiện theo quy định. Triển khai kịp thời nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ ĐKTN theo đúng tiến độ, đối tượng hưởng lợi; thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng thoát nghèo năm 2019 đảm bảo theo quy trình. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết hỗ trợ đối với các hộ có nguy cơ thiếu đói trong mùa giáp hạt. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung làm tốt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư, gắn với đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Tăng cường quản lý bảo vệ lâm sản, khoáng sản, nhất là vùng giáp ranh; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm. Kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Duy trì đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, truy quét, phối hợp truy tố, xét xử đối với các loại tội phạm ma túy, cờ bạc và buôn bán các sản phẩm giả Sâm Ngọc Linh.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, hoàn thiện một bước nhân sự trước thềm đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Chú trọng công tác phát triển đảng, gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; kịp thời tiến hành kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đơn thư của công dân, nhất là đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hội nghị lần này cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả: Lê Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: