Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

116 đảng viên dự bị ở Nam Trà My hoàn thành lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

Lượt xem: 203

Ngày 23/02/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Ngô Tấn Lạc - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Dư - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và 116 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Giám đốc TTBDCT huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc


Trong thời gian 06 ngày từ ngày 18/2-23/2/2019, các học viên đã được học tập và nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, trong đó: có 35 học viên đạt loại Giỏi và 49 học viên đạt loại Khá. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo cũng đã trao giấy khen cho 04 học viên đạt kết quả tốt nhất sau khóa học./.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: