Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chi bộ Chi cục Thuế Huyện Nam Trà My tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lượt xem: 297

Chiều ngày 15-10-2018, Chi bộ Chi cục Thuế Huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Về dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt định kỳ theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Bùi Ngọc Hồng - Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên chi bộ Chi cục Thuế.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Chi cục Thuế Huyện Nam Trà My có 9 đảng viên (8 chính thức và 01 dự bị) trên 10 CBCC-NLĐ. Phát huy thế mạnh về nhân tố con người, Chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt là thực hiện thành công cải cách quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thông qua việc áp dụng hiện đại hóa hệ thống thuế với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 như: khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, ứng dụng thuế điện tử… Để đạt được điều đó, phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng, mà việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên là giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của đơn vị trên nhiều lĩnh vực.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi bộ Chi cục Thuế Huyện Nam Trà My bám sát mục đích, yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ cụ thể hóa Kế hoạch của Huyện ủy theo từng nội dung, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ vào chương trình, kế hoạch công tác và thể hiện rõ nội dung cụ thể trong mỗi kỳ sinh hoạt. Hàng tháng, trong báo cáo công tác của Chi bộ đều có việc đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện của tập thể và cá nhân đảng viên; xác định rõ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt tiếp theo. Trong sinh hoạt, chi bộ luôn định hướng cho đảng viên tập trung thảo luận và thống nhất những vấn đề cần đề đạt, những khó khăn, vướng mắc cũng như diễn biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị..., từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, xác định rõ thời hạn khắc phục.

Đến nay, hầu hết đảng viên ở chi bộ đều phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt 100%; cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng đạt trên 90%; NNT thực hiện kê khai thuế, tự nộp thuế, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 100% và nộp đúng hạn 100%. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thu NSNN được 22,5 tỷ đồng, đạt 90% dự toán pháp lệnh, 88% so với dự toán phấn đấu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận những thành tích đạt được cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Chi cục Thuế trong việc quản lý thu thuế trên địa bàn huyện trong 9 tháng qua. Đồng chí yêu cầu, Chi bộ thực hiện tốt kế hoạch, các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong quý IV năm 2018, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, công khai, minh bạch trong thủ tục nộp thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nghiệp vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả cao các dự án hiện đại hóa trong quản lý thuế. Đào tạo đội ngũ cán bộ thuế đủ năng lực, trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ và trách nhiệm tận tụy với công việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng trong chi bộ, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Coi trọng công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.


Tác giả: Lê Viết Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: