Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 409

Sáng ngày 10-10-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo đề án phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng


Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy Nam Trà My đã xây dựng Đề án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 996-QĐ/TU về “Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My” với mục tiêu đặt ra là đưa công tác tham mưu, nghiên cứu lý luận được gắn kết trực tiếp với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhằm đảm bảo các nội dung về chính trị tư tưởng và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được chuyển tải trực tiếp, kịp thời đến cán bộ, đảng viên mà không phải qua các hoạt động phối hợp trung gian giữa 2 cơ quan.

Theo Quyết định sáp nhập của BCH Đảng bộ huyện Nam Trà My, kể từ ngày 01-11-2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp huyện theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được chuyển về Văn phòng Huyện ủy. 04 biên chế viên chức và 01 hợp đồng 68 của Trung tâm được chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Với quy mô tổ chức bộ máy được tinh gọn nhưng chức năng, nhiệm vụ lại  rất nặng nề vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, thì Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức ban đầu. Nhưng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sẽ từng bước hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian đến, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: