Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017 và phát động thi đua năm 2018.

Lượt xem: 988

Chiều ngày 08-01-2018, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017 và phát động thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện thường trực và cán bộ văn phòng đảng ủy các xã. Đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thực hiện và cơ bản hoàn thành đảm bảo các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), các nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, 7 (Khóa XXI); sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy theo chương trình công tác đã đề ra và chỉ đạo của cấp trên. Văn phòng Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành nhiều chỉ thị trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tôn giáo, quản lý lâm – khoáng sản và xây dựng khu dân cư. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2017 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác văn thư – lưu trữ, cơ yếu, nội chính – tiếp dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính Đảng, quản trị phục vụ và các hoạt động phong trào..., có những chuyển biến tích cực. Chất lượng tham mưu, tổng hợp được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn phòng cấp ủy còn những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục như: tính chủ động trong công tác tham mưu vẫn còn hạn chế; công tác thông tin phục vụ cấp ủy có lúc, có nơi chưa kịp thời... Hoạt động của một số cán bộ văn phòng đảng ủy còn lúng túng, bị động, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận những thành tích mà văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần phải chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, từ đó tổng hợp, đề xuất tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết; thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, xây dựng lịch tuần; chú trọng làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản và bảo mật tài liệu... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu thường trực đảng ủy các xã cần quan tâm chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn nữa đối với nhiệm vụ công tác văn phòng đảng ủy, nhằm kịp thời triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của đảng ủy cơ sở. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cần bám sát chương trình công tác của cấp ủy, tham mưu thực hiện kịp thời các nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là công tác xây dựng, sắp xếp dân cư; giảm nghèo bền vững; các hoạt động chào mừng Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ II và kỷ niệm 15 năm tái lập huyện (01-8-2003 – 01-8-2018)…Đồng chí Ngô Tấn Lạc - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 
trao giấy khen cho cán bộ Văn phòng Đảng ủy 

Dịp này, Văn phòng Huyện ủy đã khen tặng 02 cán bộ văn phòng đảng ủy xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong năm 2017 do Văn phòng Huyện ủy phát động./.

Tác giả: Hoàng Trang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: