Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy tổng kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem: 1313

Chiều ngày 27-12-2017, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức tổng kết công tác Chi bộ năm 2017; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Ngô Tấn Lạc - Bí thư Chi bộ, 
tặng giấy khen cho đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phối hợp, tổng hợp tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, trọng tâm là Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I – 2017; diễn tập chiến đấu trị an cấp huyện (PT-17); khắc phục hậu quả mưa lũ... Công tác công nghệ thông tin, văn thư – lưu trữ, tài chính Đảng cũng có nhiều sự thay đổi tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ và cơ quan Huyện ủy. Công tác phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động văn nghệ – thể thao, xây dựng cơ quan văn hóa, thi đua trong hệ thống văn phòng cấp ủy cụm miền núi và văn phòng đảng ủy xã…, được chú trọng; có nhiều cán bộ, công chức tham gia và đạt những thành tích cao ở các môn thi tại Đại hội TD – TT huyện lần thứ IV – 2017.

Chi bộ cũng đã triển khai cho đảng viên, quần chúng học tập chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tổ chức đăng ký nội dung làm theo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hoàn tất thủ tục chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên và hoàn thành việc đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm theo quy định.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có trên 15% đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt Trong sạch, vững mạnh; phối hợp xây dựng các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; cơ quan Huyện ủy đạt chuẩn Cơ quan văn hoá; thực hiện tốt công tác giúp hộ đăng ký thoát nghèo theo phân công. Đồng thời, xác định các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Dịp này, Chi ủy cũng đã khen thưởng 02 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; trao quyết định chuyển Đảng chính thức cho 01 đồng chí./.


Tác giả: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: