Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Lượt xem: 1282

Sáng ngày 27/12/2017, Ban Dân vận Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo các phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Phước - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Châu Thanh Hải - UVTV, Chủ tịch UBMT TQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện; Trưởng khối dân vận và cán bộ Dân vận Đảng ủy các xã.

Trong năm 2017, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hệ thống dân vận chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.Đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ
trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 01 tập thể và 01 cá nhân


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong năm qua, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Đồng thời, đề nghị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận thời gian đến, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, tích cực bám sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh trồng dược liệu, sâm Ngọc Linh, chăn nuôi heo đen địa phương,...; tự lực cánh sinh, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững. Tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng huyện nhà phát triển kinh tế, giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp.Đồng chí Nguyễn Đình Phùng - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ
 trao giấy khen của Ban Dân vận Huyện uỷ cho 2 tập thể và 2 cá nhân

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Khanh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 01 tập thể và 01 cá nhân; đồng chí Nguyễn Đình Phùng - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trao giấy khen của Ban Dân vận Huyện uỷ cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác dân vận của Đảng năm 2017.


Tác giả: Ban Dân vận Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: