Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11 (Khóa XVIII)

Lượt xem: 623

Ngày 04-10-2017, Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (Khóa XVIII). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT, Báo cáo viên Huyện ủy (Khóa XVIII); lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, UBMT các xã.Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chủ trì Hội nghị.

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2017 cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 đã được hoàn thành với những kết quả rất đáng phấn khởi, như: tổ chức thành công Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I – 2017 và Phiên chợ Sâm tháng 10; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện (PT-17); công tác xây dựng, sắp xếp các khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy; công tác phát triển đảng viên và việc sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự ở các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã.

Tuy nhiên, một số vấn đề nổi lên là công tác quản lý đất đai, xử lý tình trạng làm nhà trái phép ở trung tâm huyện và các khu vực có công trình, dự án chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác cát sỏi ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm, gây thất thoát tài nguyên; tình trạng dùng xung điện, thuốc nổ dể đánh bắt cả, dùng súng săn bắt động vật hoang dã chưa được kiểm tra, xử lý kiên quyết; tình hình tai nạn, tệ nạn có biểu hiện gia tăng, nhất là nạn trộm cắp tài sản và tự tử trong Nhân dân.

Hội nghị cũng đã sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 21-11-2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28-8-2012 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08-01-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời, thảo luận, góp ý vào Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021 và Chương trình thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII).

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quán triệt Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về Tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 – 2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2017, Huyện ủy xác định tập trung đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố tôn giáo và người nước ngoài; tăng cường quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai và xử lý tình trạng làm nhà trái phép; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ thoát nghèo, phân loại hộ thoát nghèo năm 2017; hoàn thành việc xây dựng, sắp xếp 13 khu dân cư; hoàn thành Đại hội TD – TT huyện lần thứ IV – 2017; tiếp tục tổ chức tốt các Phiên chợ Sâm núi Ngọc Linh; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại TCCS đảng, đảng viên và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo đúng quy định./.Tác giả: Hoàng Trang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: