Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2017

Lượt xem: 1417

Chiều 17-7, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; đại diện Thường trực và cán bộ Văn phòng đảng ủy các xã.Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đầu năm đến nay, văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, văn phòng cấp ủy đã phối hợp tham mưu tổ chức việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Hội nghị Tỉnh ủy (Khóa XXI); chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I-2017; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 03 xã và diễn tập KVPT huyện năm 2017. Công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, công tác tài chính Đảng, quản trị hành chính, phục vụ và các hoạt động…, đều có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất của một số đơn vị theo yêu cầu; công tác thi đua chưa được chú trọng đúng mức; việc cộng tác tin bài còn hạn chế…, là những hạn chế trong hoạt động của văn phòng cấp ủy trong 6 tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của văn phòng cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2017; đồng thời, chỉ ra những khuyết điểm và hạn chế cần được khắc phục, như: chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy, Ban Thường vụ vẫn còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và xử lý văn bản vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công việc; cộng tác tin bài trên trang điện tử của Huyện ủy chưa thường xuyên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu văn phòng cấp ủy cần bám sát cơ sở nắm chắc tình hình, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và tham mưu giải quyết các đơn thư theo đúng thẩm quyền; thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, xây dựng lịch tuần; chú trọng làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản và bảo mật tài liệu. Bên cạnh đó, Văn phòng Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ văn phòng đảng ủy xã./.


Tác giả: Hoàng Trang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: