Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị trực báo công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Lượt xem: 892

Sáng ngày 28-6-2017, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện; đại diện lãnh đạo các TCCS đảng; cán bộ tổ chức đảng ủy và cán bộ nội vụ của 10 xã.Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tấn Thành – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Bên cạnh việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban cấp huyện và cấp xã. Theo đó, Ban đã thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xét duyệt kết nạp 86 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 108% kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.637 đảng viên; tham mưu  điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 22 trường hợp; chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy xã 02 trường hợp; chỉ định tham gia cấp ủy xã và chi bộ cơ sở 06 trường hợp; cho thôi tham gia cấp ủy xã 02 trường hợp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm; cán bộ, công chức khi tiến hành đề bạt, bổ nhiệm đều được thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lập danh sách cử 07 cán bộ, công chức đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, Ban cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Đồng thời, hướng dẫn cho các đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc (Nhiệm kỳ 2017 – 2020), với định hướng nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn và việc thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng....Đồng chí  Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, thiếu chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; cử cán bộ đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ không theo quy hoạch; công tác tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cấp huyện đôi lúc còn chậm. Đồng chí Trần Duy Dũng cũng yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 để triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo nội dung theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa nhân sự bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng thôn; tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, công tác thi đua – khen thưởng… Tác giả: Mai Văn Chính


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: