Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và trực báo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Lượt xem: 956

Sáng ngày 20-6-2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy và trực báo công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy (Nhiệm kỳ 2015-2020), các ngành trong khối khoa giáo - tuyên truyền; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và cán bộ tuyên giáo Đảng ủy các xã.Quang cảnh hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả các mặt hoạt động công tác tuyên giáo trong 06 tháng đầu năm 2017 cho thấy, công tác tuyên giáo và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tạo tư tưởng, tâm trạng phấn khởi, tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh thực hiện, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng vào thành công của Giải bóng chuyền nam Bông lúa vàng, Đại hội TDTT huyện lần thứ IV, Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I năm 2017 trong chuỗi hoạt động của Festival Di sản Quảng Nam diễn ra trên địa bàn huyện. Tất cả các hoạt động đã góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm 2017 

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo viên Huyện ủy triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; thông tin tình hình thời sự địa phương, trong nước, thế giới trong thời gian qua, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, bổ sung những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV Huyện ủy và các mặt hoạt động công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành tuyên giáo huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu các ngành trong khối cần bám sát chương trình công tác năm 2017, rà soát các chỉ tiêu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời theo dõi những diễn biến về tư tưởng, tâm trạng, nhất là những vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng tình hình thời sự nóng bỏng của đất nước và quốc tế.

2- Chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối tập trung tuyên truyền Nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng chống tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ; tuyên truyền Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền bảo vệ rừng; tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu (tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử,…), bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước trong những tháng cuối năm 2017.

3- Đẩy mạnh triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2017 “về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

4- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ biên soạn Lịch sử Đảng bộ các xã còn lại theo kế hoạch và hoàn chỉnh nội dung, tiến hành xuất bản tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Trà Nam (1945 - 2015) và kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện từ năm 2003 đến 2016; tổ chức Hội thảo lần II Lịch sử Đảng bộ các xã: Trà Don, Trà Vân (1945 - 2015). Đảng ủy các xã: Trà Vinh, Trà Cang, Trà Leng, Trà Dơn đẩy mạnh chỉ đạo việc biên soạn lịch sử đảng bộ xã.

5- Tiếp tục chú trọng tham mưu sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực Khoa giáo; quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục, nhất là Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, đề xuất những giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: