Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017.

Lượt xem: 667

Sáng ngày 06/6/2017, Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan phối hợp (UBND huyện, Công an huyện, Quân sự huyện, Phòng Dân tộc huyện, Phòng Y tế huyện); Trưởng khối Dân vận và cán bộ dân vận Đảng ủy các xã.
Quang cảnh hội nghị trực báo

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVTV, Trưởng Ban Dân vận và đồng chí Nguyễn Đình Phùng – HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Qua đánh giá, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả nhiều công việc; hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 30a của Chính phủ. Đặc biệt phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo đúng pháp luật… góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt, vận động nhân dân tích cực tham gia Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh huyện Nam Trà My, lần thứ nhất – năm 2017. Nhìn chung, cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đoàn kết, đồng thuận xây dựng Nam Trà My, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí cũng yêu cầu hệ thống dân vận từ Huyện đến cơ sở trong thời gian đến cần tiếp tục phát huy hơn nữa, đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị tích cực bám sát cơ sở đến từng người dân, nắm chắc tình hình, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo bền vững, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; biết làm ăn, chi tiêu có kế hoạch để đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: chuối mốc, các loại cây dược liệu, quế, sâm Ngọc Linh…không phá rừng già làm nương rẫy. Đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng giao thông nông thôn, quy hoạch, sắp xếp khu dân cư ở một số địa phương; xây dựng nông thôn mới; thôn, bản văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia tích cực các hoạt động trong Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh huyện Nam Trà My, lần thứ I – năm 2017. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc chính đáng của người dân để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo kịp thời. [Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: