Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2017

Lượt xem: 1113

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy chọn chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ” nhằm tạo chuyển biến trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Về dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Trường Sinh – HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ Ban Tổ chức.

Với đặc thù là Chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng. Do vậy, đa số cán bộ, công chức, đảng viên của chi bộ phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công việc, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác tổ chức, cán bộ đạt được nhiều kết quả; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết quả phát triển đảng viên hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định tập thể; bước đầu phát huy vai trò của các tổ chức, người đứng đầu và có sự tham gia của quần chúng, nhân dân trong công tác cán bộ, từng bước cụ thể hóa "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 57-QĐ/TW cũng được chi bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát từ khâu triển khai đến khâu tổ chức thực hiện việc rà soát, xác minh, thẩm định và kết luận vấn đề chính trị nội bộ, phục vụ công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tuyển dụng cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện hai nhiệm vụ trên chi bộ vẫn còn những hạn chế như: việc tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa kịp thời, số lượng cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn còn nhiều, việc cử cán bộ đi đào tạo chưa gắn với chuyên môn nên chất lượng, hiệu quả đào tạo chưa cao; vẫn còn sai sót một số khâu trong việc thực hiện quy trình đề bạt bổ nhiệm cán bộ….

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tập thể đảng viên Chi bộ đã thảo luận, trao đổi làm rõ và đề xuất nhiều nội dung quan trọng, nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, bàn giải pháp để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí nguyễn Tấn Hùng – Bí thư chi bộ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, có chất lượng của các đồng chí đảng viên, tích cực trong thảo luận góp phần tạo nên không khí sôi nổi, với nhiều  ý kiến đúng trọng tâm vấn đề, thiết thực, bám sát thực tế hoạt động công tác chuyên môn. Đồng chí yêu cầu các đảng viên cần nghiêm túc, tích cực hơn nữa trong học tập, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống chuẩn mực và nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của đơn vị vì mục tiêu xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.Đồng chí Nguyễn Tấn Thành - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Cũng vào dịp này, đồng chí Nguyễn Tấn Hùng – Bí thư chi bộ vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ đồng chí hứa sẽ không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên, tích cực học tập để nâng cao kiến thức, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn vào trong công tác, phục vụ tốt công tác chuyên môn./.


Tác giả: Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: