Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017

Lượt xem: 1431

Chiều ngày 14/3/2017, Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các ban Đảng; Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan phối hợp (UBND huyện, Công an huyện, Quân sự huyện, Phòng Dân tộc huyện); trưởng khối dân vận và cán bộ bán chuyên trách dân vận Đảng ủy các xã. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVTV, Trưởng Ban Dân vận và đồng chí Đậu Đình Hà – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì Hội nghị.Quang cảnh hội nghị trực báo

Qua đánh giá, công tác dân vận quý I/2017 có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận các cấp đã nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng, đón Xuân Đinh Dậu và các ngày lễ kỷ niệm trong quý; chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong quý I/2017. Đồng chí cũng yêu cầu hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở trong thời gian đến cần tiếp tục phát huy hơn nữa, đổi mới về nội dung, phương pháp và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, trước hết là đảng viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về chủ trương lãnh đạo của Đảng, ý thức tự lực tự cường trong làm ăn, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng thôn, bản văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu; làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, thanh niên học nghề và làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, theo chủ trương hỗ trợ giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 127-QĐ/HU 18/10/2010 của Huyện ủy “về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”,“Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc chính đáng của người dân tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo kịp thời. 


Tác giả: Ban Dân vận

Nguồn tin: Ban Dân vận Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: