Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền – TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy

Lượt xem: 2181

Chiều ngày 02-3, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền – TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy (Khóa XXI). Cùng dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở NN&PTNT.
Quang cảnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy


Từ đầu năm đến nay, bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ. Kinh tế – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, toàn huyện có 525 hộ ĐKTN, vượt 8,02% so với chỉ tiêu huyện giao cho các xã và đạt mức 7% theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Nông thôn mới, gắn với xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm thường xuyên. Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các mô hình trồng cây dược liệu, nhất là cây Quế, Sâm Ngọc Linh…, được chú trọng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định. Ban Thường vụ đã kịp thời quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh triển khai công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ, nhất là các chức danh chủ chốt ở các phòng, ban và các xã, bên cạnh việc thực hiện chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27-10-2007 của Chính phủ và Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 01-11-2013 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đề xuất một số vấn đề đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để có cơ chế hỗ trợ huyện thực hiện, trọng tâm bố trí nguồn kinh phí để phát triển giao thông, sắp xếp dân cư, phát triển cây dược liệu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở cho người dân, xây dựng trụ sở làm việc của xã Trà Linh; xem xét lại một số tiêu chí xây dựng Nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với điều kiện huyện miền núi, như: giao thông nội đồng, thủy lợi, mức thu nhập của người dân… Đồng thời, quan tâm thống nhất chủ trương về chỉ tiêu biên chế đối với cán bộ luân chuyển, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện biên soạn lịch sử đảng bộ xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Huyện ủy và những kết quả tích cực, rõ nét đạt được trên các mặt, đặc biệt là thực hiện công tác giảm nghèo; phát triển cây dược liệu…. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính cũng yêu cầu Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới, gắn với xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với tình hình, điều kiện của huyện, phấn đấu đạt các tiêu chí theo lộ trình của tỉnh, huyện đề ra. Tập trung đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, trọng tâm là cây Quế, Sâm Ngọc Linh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Chú trọng giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh, nhất là vùng giáp ranh; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân nhằm ngăn ngừa, từng bước xóa bỏ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu ở các thôn, nóc. Đặc biệt, Huyện ủy, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I-2017 vào tháng 6 tới.

Về các kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền tiếp thu và yêu cầu các ngành của tỉnh cùng dự buổi làm việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành liên quan để cho chủ trương, hỗ trợ, phối hợp huyện thực hiện trong thời gian đến.
Quang cảnh làm việc với Đảng ủy xã Trà Don

Trước đó, trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền cũng đã làm việc với Đảng ủy và các ngành xã Trà Don, nắm tình hình thực hiện việc xây dựng Nông thôn mới, công tác giảm nghèo và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn./.


Tác giả: Văn phòng Huyện ủy

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: