Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Họp Tổ biên tập Đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, MT – ĐT

Lượt xem: 2407

Chiều 16-02, đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã chủ trì cuộc họp Tổ và bộ phận biên tập Đề án vị trí việc làm các cơ quan thuộc khối Đảng, MT – ĐT huyện.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Huyện ủy – cơ quan thường trực Tổ biên tập Đề án vị trí việc làm của Huyện ủy, báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng đề án của các cơ quan thuộc khối Đảng, MT – ĐT huyện và đề án chung của Huyện ủy. Theo đó, về cơ bản các đơn vị đã triển khai kịp thời việc xây dựng Đề án việc làm theo tinh thần Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 12-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 24-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 30-11-2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, trọng tâm là xác định đúng vị trí, tính chất công việc của mỗi vị trí việc làm, gắn với chủ trương thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% tổng  biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12-8-2016 của Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị làm chưa đảm bảo theo yêu cầu; việc phân tích, thống kê công việc của nhiều vị trí việc làm chưa đảm bảo theo yêu cầu, chưa gắn với thực tế tình hình nhiệm vụ và đáp ứng quy định về thực hiện tinh giản biên chế.
Quang cảnh buổi họp Tổ biên tập Đề án vị trí việc làm

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Duy Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MT – ĐT huyện tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nội dung Đề án của đơn vị, nhất là các biểu mẫu thống kê cá nhân và mẫu tổng hợp chung, đảm bảo theo quy định, sát với thực tế tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm và của đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong bộ phận biên tập Đề án VTVL Huyện ủy khẩn trương tham gia, hoàn chỉnh kịp thời trình Đề án cho Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến trước khi gửi về Tỉnh ủy theo quy định./.

Tác giả: Văn phòng Huyện ủy

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: