Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

CBCCVC-LĐ, chiến sỹ LLVT huyện Nam Trà My học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII)

Lượt xem: 1044

Ngày 18-01, Huyện ủy Nam Trà My mở 02 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) cho hơn 400 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT trên địa bàn huyện.
Quang cảnh Hội nghị

Tại các lớp học, học viên đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết.

Kết thúc các lớp học, học viên tiến hành viết bài thu hoạch cá nhân theo tinh thần Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 14-12-2016 của Huyện ủy. Trong đó, bám sát nội dung của Nghị quyết số 04, 05, 06; phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các nghị quyết và kết luận (có thể nêu 1 hoặc nhiều vấn đề); liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận trong thời gian tới.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: