Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Trà Cang tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Lượt xem: 1576

Đảng ủy xã Trà Cang tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.05.2016 của Bộ Chính trị .

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Trà Cang; Đảng ủy xã Trà Cang tổ chức Hội nghị học tập quán triệt triển khai nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.05.2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Hồ Tanh - HUV, Bí thư Đảng ủy xã, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học về tham dự.
Quang cảnh Hội nghịĐồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy
triển khai nghị quyết 

Buổi sáng Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, tiến hành triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05-11-2016 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Khi phân tích nội dung từng nghị quyết, đồng chí yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học nghiêm túc tiếp thu, nắm vững nội dung nghị quyết, tiến hành xây dựng chương trình hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình gắn với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả cao, thiết thực với tình hình địa phương. Bên cạnh đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường phải nghiêm túc, triển khai thực hiện góp phần tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng vững mạnh tại  địa phương.

Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí Huỳnh Hồ Tanh, Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh sự cần thiết về việc học tập nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.05.2016 của Bộ Chính trị. Yêu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc tiếp thu chỉ thị, nghị quyết, tiến hành viết thu hoạch cá nhân gửi về Ban giám hiệu nhà trường; trên cơ sở đó Ban Giám hiệu nhà trường tổng hợp gửi lên Đảng ủy xã. Trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công tác giáo dục tại địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

Tác giả: Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: