Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT-CT-BC
Ngày ban hành: 15/12/2015
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 15/12/2015
Các văn bản hội nghị Huyện ủy lần thứ 4, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Các văn bản hội nghị lần thứ 4, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020