Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo
Ngày ban hành: 30/09/2015
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 30/09/2015
Dự thảo các văn bản Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Dự thảo các văn bản Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020