Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 70-QĐ/HU
Ngày ban hành: 21/09/2015
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 21/09/2015
Quyết định ban hành quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định ban hành quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 700 lượt ]Quay lại