Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 02-CTr/HU
Ngày ban hành: 15/09/2015
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 15/09/2015
Chương trình công tác của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Chương trình công tác của BCH đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 735 lượt ]Quay lại