Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/TCHP
Ngày ban hành: 29/05/2014
Người ký: Trần Văn Mẫn
Ngày hiệu lực: 29/05/2014
Tài liệu kèm theo Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:tai-leu-ve-sua-doi-hp-1992.zip[ Tải về ]729.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu kèm theo Kế hoạch lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 638 lượt ]Quay lại