Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06 /2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/05/2014
Người ký: Trần Văn Mẫn
Ngày hiệu lực: 29/05/2014
NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:nghi-quyet-hdnd-huyen-nhiem-vu-nam-2013.doc[ Tải về ]76 Kb

Nội dung trích yếu :
NGHỊ QUYẾT Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2013


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 864 lượt ]Quay lại