Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 269-BC/HU
Ngày ban hành: 27/02/2015
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 27/02/2015
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 46- NQ/TW ngày 23/02/2015 của Bộ chính trị về " công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:_Bao_cao_tong_ket_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_46_cua_bo_chinh_tri.pdf[ Tải về ]2.51 Mb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 46- NQ/TW ngày 23/02/2015 của Bộ chính trị về " công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1275 lượt ]Quay lại