Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT-NQ
Ngày ban hành: 12/12/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Nghi_quyet_phuong_huong_nhiem_vu_2015.doc
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Nghi_quyet_phuong_huong_nhiem_vu_2015.doc[ Tải về ]141 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghi_quyet_phuong_huong_nhiem_vu_2015.doc