Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 31/03/2021
Người ký: Phùng Thị Thương
Ngày hiệu lực: 31/03/2021
Tài liệu hội nghị lần thứ 5, khóa XIX
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 5, khóa XIX