Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị
Cơ quan ban hành: Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy
Số/Ký hiệu: TL/HUUBKT
Ngày ban hành: 14/12/2020
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 16/12/2020
Tài liệu hội nghị tổng kết kiểm tra giám sát năm 2020
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị tổng kết kiểm tra giám sát năm 2020