Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: BC/HU
Ngày ban hành: 26/09/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Tòng
Ngày hiệu lực: 26/09/2014
Dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC_so_ket_5_nam_thuc_hien_nghi_quyet_11_tinh_uy.doc[ Tải về ]127 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 714 lượt ]Quay lại