Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HU
Ngày ban hành: 24/08/2020
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 24/08/2020
Tài liệu hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025