Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 16/07/2020
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 16/07/2020
Tài liệu hội nghị cán bộ chủ chốt
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CAN BỘ CHỦ CHỐT GÓP Ý VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII, VÀ BCCT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII