Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: TLHN/VPHU
Ngày ban hành: 06/07/2020
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 06/07/2020
Tài liệu hội nghị Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2020
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bc_so_ket_cong_tac_vpcu_06_thang.docx[ Tải về ]42.18 Kb
File thứ 2:ct_hoi_nghi_so_ket_vphu.doc[ Tải về ]26.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2020