Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 25/06/2020
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 25/06/2020
Tài liệu hội nghị lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị Huyện ủy lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020