Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 407-BC/HU
Ngày ban hành: 03/10/2019
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 03/10/2019
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:407_bao_cao_9_thang.docx[ Tải về ]61.41 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019