Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: CTr/HU
Ngày ban hành: 01/07/2019
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Chương trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 18
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:chuong_trinh_hn.doc[ Tải về ]33 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình hội nghị Huyện ủy lần thứ 18