Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: BC/HU
Ngày ban hành: 03/07/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/07/2017
12 BC_muoi_nam_thuc_hien_nghi_quyet_so_07
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:12 BC_muoi_nam_thuc_hien_nghi_quyet_so_07.doc[ Tải về ]128.5 Kb

Nội dung trích yếu :
12 BC_muoi_nam_thuc_hien_nghi_quyet_so_07