Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: NQ/HU
Ngày ban hành: 03/07/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 05/07/2017
Nghị quyết
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:07 Nghi quyet 10 cua Tinh uy ve cong tac phong chong tham nhung.pdf[ Tải về ]1.58 Mb

Nội dung trích yếu :
Nghi quyet 10 cua Tinh uy ve cong tac phong chong tham nhung