Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo Báo cáo BC/HU
Ngày ban hành: 10/04/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 10/04/2017
Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy (viết tắt là Chương trình số 11-CTr/TU) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bc_10_nam_thuc_hien_nq_14.doc[ Tải về ]113.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15-10-2007 của Tỉnh ủy (viết tắt là Chương trình số 11-CTr/TU) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1203 lượt ]Quay lại