Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo Báo cáo BC/HU
Ngày ban hành: 10/04/2017
Người ký: Lê Thanh Hưng
Ngày hiệu lực: 10/04/2017
Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 36 của Huyện ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:tong_ket_05_nam_thuc_hien_nghi_quyet_13.doc[ Tải về ]107 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 13 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 36 của Huyện ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4476 lượt ]Quay lại