Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo Báo cáo BC/HU
Ngày ban hành: 10/04/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 10/04/2017
Dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 16 của Tỉnh ủy
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:so_ket_hai_nam_thuc_hien_nghi_quyet_16.doc[ Tải về ]166.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 16 của Tỉnh ủy


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1455 lượt ]Quay lại