Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo BC/HU
Ngày ban hành: 03/04/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 03/04/2017
Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 12 của tỉnh
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bcao 5_nam_nq12_ve_phat_trien_gduc_tinh QN.doc[ Tải về ]174.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 12 của tỉnh


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 669 lượt ]Quay lại