Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo BC/HU
Ngày ban hành: 03/04/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 03/04/2017
Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Bc_10_nam_thuc_hien_chi_thi_11_ve_khuyen_hoc.doc[ Tải về ]91 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 827 lượt ]Quay lại