Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: DT BC/HU
Ngày ban hành: 15/02/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 15/02/2017
Dự thảo báo cáo
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC doi moi phuong thuc lanh dao.doc[ Tải về ]145 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Huyện ủy Nam Trà My


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1183 lượt ]Quay lại