Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Dự thảo Chương trình CTr/HU
Ngày ban hành: 14/02/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 14/02/2017
Dự thảo Chương trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Cthd_thuc_hien_ct_05_cua_hu.doc[ Tải về ]123 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 977 lượt ]Quay lại