Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: Kế hoạch số 32-KH/HU
Ngày ban hành: 07/02/2017
Người ký: Trần Duy Dũng
Ngày hiệu lực: 07/02/2017
Kế hoạch tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị.
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Ke_hoach_so_32_hu.pdf[ Tải về ]353.25 Kb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 534 lượt ]Quay lại