Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Văn phòng Huyện ủy
Số/Ký hiệu: CTr
Ngày ban hành: 08/02/2017
Người ký: Ngô Tấn Lạc
Ngày hiệu lực: 08/02/2017
Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2016
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong trinh hoi nghi Van phong.pdf[ Tải về ]174.44 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2016


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 729 lượt ]Quay lại